Wspaniałe informacje dla Naszych Sołtysów przy okazji Waszego Święta „Dnia Sołtysa”

Gmina Domaniewice w dniu dzisiejszym otrzymała informację, że w ramach naboru „Sołectwo na plus 2024” wszystkie 4 złożone zgłoszenia przez Sołectwa z naszej Gminy otrzymały wysoką ocenę merytoryczną i znalazły się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Oto lista projektów pozytywnie ocenionych:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Domaniewice (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
2. Odnowienie sali świetlicy wiejskiej w Rogóźnie (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
3. Modernizacja placu zabaw oraz odnowienie części budynku Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach (wartość dofinansowania 15.000,00 zł)
4. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie (wartość dofinansowania 15.000,00 zł).

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy również informację, że w ramach drugiego naboru „Infrastruktura sołecka na plus” na rok 2024 zgłoszenie złożone przez Sołectwo Reczyce, także otrzymało wysoką ocenę merytoryczną i znalazło się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Reczycach” opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł.

Gratulujemy Sołtysom za pomysłowość i dziękujemy za zaangażowanie.