W dniu 13 lipca 2018 roku gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego-   Witolda Stępienia oraz Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego- Ilonę Rafalską. Celem wizyty było podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Ponadto Pan Marszałek wręczył granty sołeckie województwa łódzkiego dla miejscowości Domaniewice z przeznaczeniem  na dofinansowanie zadania własnego gminy pod nazwą „Zieleń i My”  oraz  Stroniewice na realizację małego projektu lokalnego pod nazwą  „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice”.36940749_1759991244083035_1810613591854809088_o

37030202_1759991334083026_8566210592816234496_o

37171343_1759991454083014_7005602894028210176_o

37167423_1759991544083005_5376213381348851712_o