Zgodnie z zarządzeniem nr 88/18  Wójta Gminy Domaniewice z dnia 31.12.2018 r. w miesiącu styczniu 2019 r.we wszystkich sołectwach Gminy Domaniewice zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich.

Terminy i miejsce zebrań zawiera poniższa tabela.

Wybory sołtysów