Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 poz. 1579 ze zm.) środku pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mają powyższe na uwadze od dnia 10 grudnia 2019 roku należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Domaniewicach lub na wyodrębniony rachunek bankowy.

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  50 9288 1037 1982 2578 2000 0070