Informacja

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2024 roku o godz. 14:30 w GOK u odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LVII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Domaniewice

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2024 – podjęcie uchwały.
  5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024 – 2032 – podjęcie uchwały.
  6. Sprawa ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
  7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos