Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XLIV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Domaniewice

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji nr XLII.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji nr XLIII.
5. Analiza pracy służby zdrowia na terenie gminy Domaniewice.
6. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
7. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos