Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXIV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 28 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawa odwołania Skarbnika Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
  5. Sprawa powołania Skarbnika Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
  6. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2021 – podjęcie uchwały.
  7. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031– podjęcie uchwały.
  8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .