Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXVIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.
Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 19  sierpnia 2021r. godz. 13.00

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji..
  4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
  5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
  6. Sprawa zmiany uchwały Nr XXVII/169/21 Rady Gminy Domaniewice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach – podjęcie uchwały
  7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .