Gmina Domaniewice otrzymała dofinansowanie i udziela dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach na realizację zadania pn. Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach.

 

Wartość dofinansowania: 106.254,09 zł

Całkowita wartość zadania: 108.500,00 zł

 

Ww. dotacja obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe:
  • a) rozebranie rur spustowych,
  • b) rozebranie rynien średnicy,
  • c) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
  • d) rozebranie elementów drewnianych konstrukcji dachowej podlegających wymianie,
 2. Remont i konserwacja więźby dachowej:
  • a) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
  • b) uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych – flekowanie elementów konstrukcji dachowej w tym krokwi i legarów stropowych,
  • c) odgrzybianie i impregnacja elementów drewnianych konstrukcji dachowej,
 3. Renowacja gzymsu koronującego i naprawy muru elewacji zachodniej świątyni w obrębie dachu nad kruchtą.
 4. Wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego:
  • a) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,
  • b) mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu,
  • c) wykonanie i montaż obróbek blacharskich – pasów nadrynnowych i ściennych z blachy miedzianej,
  • d) krycie dachu blachą miedzianą grubości 1mm na rąbek podwójny,
  • e) wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych oraz rur spustowych z blachy miedzianej grubości 1mm lub stalowych malowanych w kolorze starej miedzi (zamiennik stalowy ze względów bezpieczeństwa – możliwość łatwej kradzieży elementów wykonanych
   z miedzi),