Szanowni Państwo!!!

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że zgodnie z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość składania wniosków na zakup węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami ustawowymi ilość węgla zakupionego przez jedno gospodarstwo domowe ma wynosić:

  1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina Domaniewice informuje, że osobami, które mogą ubiegać się z wnioskiem o zakup preferencyjny węgla kamiennego są wyłącznie gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy.

Na bieżąco będziemy informować mieszkańców Gminy o postępie prac nad ustawą oraz możliwości składania wniosków.