Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach PZDR – Łowicz zaprasza na szkolenia nt: „Program azotanowy” i „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dofinansowanie do wapna”, które odbędą się dnia 09.11.2021r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.