W poniedziałek 27 lutego 2023r. podpisana została umowa z wykonawcą GODBUD Przemysław Godosz na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Skaratkach wraz salą gimnastyczną i budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.

Całkowita wartość inwestycji, to niebagatelna kwota 6.049.999,77 zł. Wartości dofinansowania jakie udało nam się pozyskać to 1.681.294,94 zł oraz 4.368.704,83 zł. W pełni zabezpieczają one koszty jakie poniesiemy na rozbudowę szkoły.

Środki pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego I Sportu.