Podsumowanie projektu:

„Dookoła pasiaka” współfinansowanego z  budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.       

Projekt był realizowany na terenie sołectwa Domaniewice od dnia 1 lipca do 15 listopada 2017 r.

Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez realizację działań kulturalnych związanych folklorem łowickim i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu zrealizowano:

– spotkanie z p. Zbigniewem Zagajewskim – mieszkańcem Domaniewic, znawcą             i miłośnikiem lokalnej historii pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej  i dziś”;

– rodzinne warsztaty folklorystyczne (2 spotkania) prowadzone przez twórczynie ludowe Alicję Matczak i Jolantę Kołodziejską. Na warsztatach powstał m.in. pająk łowicki wykonany z wełny, bibuły i słomy;

– wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”;

– odnowiono przystanek autobusowy przy drodze krajowej nr 14: został otynkowany, zmienione zostało pokrycie dachowe, a mieszkańcy sołectwa zaangażowali się w malowanie ścian przystanku w kolorowe pasy nawiązujące do pasiaka łowickiego;

– odmalowano parkan (długości około 100 m2) przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach w kolorowe pasy nawiązujące do motywu pasiaka łowickiego;

– zorganizowano na podsumowanie projektu poczęstunek dla mieszkańców sołectwa .

 

Kolorowy przystanek i parkan po odnowieniu upiększyły  przestrzeń publiczną – wyglądają estetycznie, są widoczne z daleka, i kojarzone są z łowicką tradycją                 i naszym folklorem.

Wszystkie w/w cele i działania udało się zrealizować dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców sołectwa i przy udziale wolontariuszy, liderów i miłośników regionu  oraz współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową i Stowarzyszeniem Aktywny Senior w Domaniewicach.

 

Projekt wzmocnił więzi oraz zintegrował mieszkańców sołectwa, a inicjatywa odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Domaniewic.zdjęcie 1

Zdjęcia z realizacji projektu:

zdjęcie 2

Spotkanie ze Zbigniewem Zagajewskim  pod hasłem „Księstwo Łowickie dawniej i dziś”

 

zdjęcie 3

Rodzinne warsztaty folklorystycznezdjęcie 4

Wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  w Łodzi połączony z zajęciami

z etnografii „Moja mała ojczyzna – łowickie”

 

zdjęcie 5

Malowanie przystanku przy drodze krajowej nr 14

 

zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8

Malowanie parkanu przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach

 

zdjęcie 9zdjęcie 10

zdjęcie 11Poczęstunek