Podsumowanie projektu „Zieleń i My” współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Projekt został zrealizowany w Sołectwie Domaniewice, na działce nr 473/5 znajdującej się w centrum Domaniewic, przy ulicy Głównej i trasie nr 14, przed budynkiem Ośrodka Zdrowia.
W ramach projektu zaplanowano szereg prac wykonywanych przez mieszkańców sołectwa, które pozwoliły im się ze sobą wspólnie integrować podczas pracy. Dodatkowo zagospodarowany plac jest miejscem integracji i wypoczynku dla społeczności lokalnej.
Projekt napisany przez Sołectwo Domaniewice i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Za pośrednictwem projektu w okresie lipiec – październik 2018 roku zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez:
– uporządkowanie całego terenu, ułożenie obrzeży betonowych i kostki brukowej stanowiącej – obrzeże oddzielające nasadzenia krzewów i drzew od trawnika
– transport i wysypanie ziemi pod nasadzenia
– ułożenie agrotkaniny pod nasadzenia,
– wysypanie podłoży pod nasadzeniami kamieniem oraz korą
– zasiew nowej trawy
– nasadzenia krzewów i drzewek w klombie
– centralną część klombu ma tworzyć srebrny świerk, który w przyszłości będzie oświetlony lampkami w okresie świąt Bożego Narodzenia,

Mieszkańcy Sołectwa angażując się w projekt nieodpłatnie własnymi siłami  uporządkowali teren, ułożyli agrotkaninę pod nasadzenia, nasadzenie krzewów i drzewek, , wysypali podłożę pod nasadzenia kamieniem i korą oraz zasiew trawy.
W ramach wykonania w/w prac mieszkańcy wykorzystywali siły rąk własnych oraz  sprzęt rolniczy, który posiadają np. ciągniki rolnicze z ładowaczami i maszynami towarzyszącymi.

 

DSC_0055
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0066
DSC_0068
DSC_0072
DSC_0076
DSC_0079
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0117
DSC_0123
DSC_0134