Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Stroniewice w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,DOCIEPLENIE CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRONIEWICACH, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu wykonano docieplenie ściany frontowej Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach wraz z elewacją.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Stroniewice w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Stroniewicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniewicach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór kolorystyki elewacji oraz prace porządkowe po wykonaniu docieplenia budynku.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Stroniewice Pani Barbarze Białek i Radnemu Gminy Domaniewice Panu Ireneuszowi Kucińskiemu oraz Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice.

Zdjęcia z realizacji projektu: