Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Sapy w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAPACH”, który został  współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana przy świetlicy wiejskiej w Sapach oraz zakupiono i nasadzono zieleń wokół postawionej altany.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Sapy w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Sapach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sapach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez prace związane z przygotowaniem terenu pod altanę, wyborem altany i krzewów oraz wykonaniem nasadzeń zakupionej zieleni.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Sapy Pani Anecie Wodzyńskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Annie Loba oraz Mieszkańcom Sołectwa Sapy.

Zdjęcia z realizacji projektu: