Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Krępa w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,NAPRZECIW MIESZKAŃCOM SOŁECTWA KRĘPA”, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane daszki poliwęglanowe nad drzwiami zewnętrznymi Świetlicy Wiejskiej w Krępie oraz zakupiono i nasadzono zieleń przy świetlicy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Krępa w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór daszków oraz zieleni, a także przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.

Wójt Gminy Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Krępa Pani Elżbiecie Bryszewskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Dorocie Lusztak oraz Mieszkańcom Sołectwa Krępa.

Zdjęcia z realizacji projektu: