Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych”,

Inwestycja obejmuje wybudowanie dwóch odcinków dróg dla pieszych z kostki betonowej o łącznej długości 320 m oraz wykonanie 2 szt. przejść dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem w miejscowości Domaniewice wzdłuż ul. Kościelnej i Leśnej oraz  ul. Szkolnej.

Wartość dofinansowania: 156 337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 240 518,60