W dniu 10 sierpnia 2018 r. w Gminie Domaniewice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętujednostkom  OSP z terenu gminy Domaniewice zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Domaniewice otrzymała dotację w wysokości 34 353,00 zł. z przeznaczeniem na zakup :
– torby ratowniczej – 2 szt,
– parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt,
– detektora  napięcia – 1 szt,
– cylindrów  rozpierających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach -1 szt
– pilarki do drewna  – 1 szt,
– przenośnego zestawu oświetleniowego – 1 szt,
– noszy typu deska -1 szt,
– zestawu szyn typu Kramer – 1 szt.
Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostki OSP Domaniewice, OSP Rogóźno,
OSP Stroniewice i OSP Strzebieszew.
Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 31 319,20 zł.
Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratownika na miejscu zdarzenia poszkodowanym.
Przekazania wyposażenia jednostkom  OSP dokonał Wójt Gminy – Paweł Kwiatkowski.
Przekazanie odbyło się w obecności m.in. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu st. bryg. mgr inż. Jacka Szeligowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.

141211

976

5432KODAK Digital Still Camera

6a81013