Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 82/21 [pdf]

Projekt uchwały [pdf]