flaga

Droga na odcinku  Sapy – Strzebieszew o długości 1,224 km wykonana została przez firmęz Sochaczewa „DROG-BET” Marcin Głuchowski wyłonioną w przetargu nieograniczonym.  Droga ta stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy miejscowością Sapy i miejscowością Strzebieszew. Prace polegały na  wykonaniu  nowej nakładki  asfaltowej, remoncie  oraz odtworzeniu istniejących poboczy,  czyszczeniu i wyprofilowaniu dna rowów oraz oznakowaniu drogi. Całkowita wartość zadania  389.188,17 zł., w tym: kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 291.891,00 zł., (75%) kwota wkładu własnego Gminy Domaniewice 97.297,17 zł. (25%)

20191121_090148
20191121_084048
zdjęcie tablicy nr 1