logo ministerstwo

W naszej Gminie rozpocznie się Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które Gmina Domaniewice złożyła wniosek w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju”.
W ramach niniejszego zadania zaplanowano:
1) demontaż obecnego pomnika z piaskowca i wykonanie nowego pomnika z granitu,
2) wymianę 10 krzyży z lastrica na krzyże granitowe,
3) demontaż i wykonanie nowych chodników na kwaterze tj. chodnika przyległego do pomnika
i pomiędzy krzyżami,
4) wymianę płyt z lastryka tworzących ogrodzenie wokół kwatery na płyty granitowe.
Ogólna koncepcja prac restauratorskich na kwaterze żołnierzy zakłada poprawę wizerunku i estetyki miejsca spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. a także uściślenie prawd historycznych.
Po zakończeniu inwestycji planowane jest uroczyste podsumowanie projektu z udziałem Parafii Rzymskokatolickiej, jednostek OSP z terenu naszej gminy, Szkół Podstawowych, GOK-u oraz Stowarzyszenia im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu .
Całkowity koszt realizacji zadania, to 69 006,00 zł brutto ( w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000,00 zł, pozostała kwota 19 006,00zł to środki własne Gminy Domaniewice.)

Domaniewice, 14.11.2019

Trwają prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Do dnia dzisiejszego wykonano:
1) demontaż pomnika wojskowego wykonanego z materiału piaskowiec,
2) demontaż krzyży Lastrico,
3) demontaż chodnika przyległego do pomnika i pomiędzy krzyżami wykonanego z Lastrico,
4) wykonanie podłoża betonowego pod chodniki do pomnika i między krzyżami,
5) demontaż Lastrico z murku ogrodzenia pomnika wojskowego.

1

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 27.11.2019

 

Następne etapy restauracji kwatery żołnierzy Wojska Polskiego:

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach zbliżają się ku końcowi…

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 12.12.2019

Dobiegła końca Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym
w Domaniewicach w ramach której wykonano:
tablicę z granitu z napisem:

„PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TUTAJ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO ARMII POMORZE ORAZ INNYCH JEDNOSTEK POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI W OBRONIE OJCZYZNY
W DNIACH 7 – 14 WRZEŚNIA 1939 R.”

krzyż z granitu oraz słup granitowy z płaskorzeźbą godła Wojska Polskiego ,

10 krzyży granitowych, na których znajdują się nazwiska poległych żołnierzy,

chodnik granitowy antypoślizgowy przed pomnikiem i między krzyżami,

obłożenie kwatery płytami z granitu.

W mogile tej spoczywa 93 żołnierzy Wojska Polskiego z 10 Dywizji Piechoty Armii ” Łódź” i Kresowej Brygady Kawalerii poległych w dniach
7-14 IX 1939 r. w walce z oddz. Wehrmachtu.
Wśród poległych jest 36 żołnierzy zidentyfikowanych i 57 nieznanych.
Zidentyfikowani żołnierze:

1.Strzelec Leszczyński Marian,
2.Strzelec Kuraj Szczepan,
3. Strzelec Stumiński Adam,
4.Strzelec Moszek Wszendobylski,
5.Strzelec Szeradzki Jan,
6. Strzelec Markowicz Antoni,
7. Strzelec Białecki Czesław,
8.Strzelec Stępień Stanisław,
9. Wachmistrz Roch Nomulak,
10. Plutonowy Olesiak Stanisław,
11. Strzelec Rybicki Wojciech,
12. Strzelec Świeczkowski Edmund,
13.Strzelec Iwiński Adam,
14. strzelec Bartosik Władysław,
15. Strzelec Orczykowski Antoni,
16. Strzelec Barański Wojciech,
17. Strzelec Leśniak Józef,
18. Strzelec Rudniczek Bazyli,
19. Strzelec Kuklinowski Jan,
20. Strzelec Buczyński Karol
21. Strzelec Szer Marian,
22. Strzelec Turagowski Józef,
23. Strzelec Szepański Antoni,
24. Władysław Bacik,
25. Strzelec Borkowski Walenty,
26. Strzelec Deduński,
27 Strzelec Golusiński Czesław,
28. Porucznik Oczachowski Walenty Aleksander,
29. Strzelec Pastucha Kazimierz,
30. Połomski Jakub,
31. Strzelec Rybacki Władysław,
32. Strzelec Szczypiński Teodor,
33. Plutonowy Tomczak,
34. Strzelec Twarogowski Edward,
35. Strzelec Wieczorek Adam Walerian,
36.Ruczyński Karol.
Kwatera ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji grobów wojennych prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
11
12
13
zaproszenie1

Domaniewice, 18.12.2019 r.

 

W niedzielę 22 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Po mszy świętej o godzinie 12:00 odbył się uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi na cmentarz parafialny. Przy kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku zebrali się mieszkańcy gminy wraz z przedstawicielami samorządu Panem Pawłem Kwiatkowskim – Wójtem Gminy Domaniewice, Panem Bartłomiejem Jurgą – Przewodniczącym Rady Gminy oraz delegacjami ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej w Skaratkach, Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Krzysztof Osiński. Honorową wartę przy pomniku pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

1
2
3
4 - Kopia
5 - Kopia
6 - Kopia
7 - Kopia
8 - Kopia
9 - Kopia
10 - Kopia
11 - Kopia
12 - Kopia

Domaniewice, 23.12.2019 r.