W miejscowości Stroniewice rozpoczęto realizację projektu „Promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Stroniewice” dofinansowanego w kwocie 5.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ramach niniejszego projektu zostaną wykonane poniższe zdania:

– wykonanie nasadzeń krzewów wraz z odpowiednim przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu na ten cel,

– zakup i postawienie na utwardzonym terenie altany ogrodowej,

– pomalowanie ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej,

– organizacja imprezy dla Sołectwa promującej region.

IMG_20180818_170736IMG_20180829_164022IMG_20180829_123333IMG_20180829_164000IMG_20180914_143434IMG_20180920_155602