W związku z reżimem sanitarnym związanym ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz w trosce o zdrowie własne i innych osób wyborca udający się do lokalu wyborczego w dniu 28 czerwca 2020 r. w wyborach Prezydenta RP obowiązany jest stosować środki ochrony osobistej poprzez zasłonięcie ust i nosa maseczką, przed wejściem do lokalu zdezynfekować ręce.

Ponadto sytuacja epidemiczna w kraju wymusza, aby wyborca przybył do lokalu z własnym długopisem. 

Należy utrzymywać odległość wynoszącą 1,5 m.

                                                                            Wójt Gminy

                                                                       Paweł Kwiatkowski

 

Szanowni wyborcy