W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na:
„Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 15.02.2021 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach”

Pełna informacja wraz z formularzem.