Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Domaniewice w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym.

oraz Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Domaniewice w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Domaniewice na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 3/21 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 12 stycznia 2021 r.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/21 Wójta Gminy Domaniewice
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/21 Wójta Gminy Domaniewice
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/21 Wójta Gminy Domaniewice

Zarządzenie nr 4/21 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 12 stycznia 2021 r.