Wójt Gminy Domaniewice informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 zł za tonę masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane odbiorem odpadów rolniczych tj.: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag, o złożenie do Urzędu Gminy w Domaniewicach w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. wniosku o odbiór wyrobów  z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.domaniewice.pl oraz w Urzędzie Gminy w Domaniewicach – pokój nr 1.

Informuję, że realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji zadanie  nie zostanie zrealizowane. 

Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211

 

Załączniki:

oswiadczenie_folie-rolnicze

formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawe-1

oswiadczenie-pomoc-de-minimis(1)