Większość odpadów wykonana jest z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Segregując odpady, nadajemy im nowe życie – przestają
być odpadem, a stają się cennym surowcem. Wprowadzone niedawno w całym kraju zmiany w zakresie Jednolitego Systemu Segregowania
Odpadów dały odpowiedź na pytanie: jak segregować odpady? Mamy więc wytyczne, pozostaje nam działanie i edukacja społeczeństwa w
zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
Zacznijmy od siebie

odpady